Hart Zonder Zaak

Als je bedrijf je kind was

 

www.hartzonderzaak.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Introductie

Stichting Hart Zonder Zaak is opgericht in 2004. Hart Zonder Zaak stelt zich ten doel om mensen die een eigen bedrijf hebben gehad, maar daarmee hebben moeten stoppen, samen te brengen. BedrijfsbeŽindiging is soms niet alleen een puur zakelijke beslissing, het kan ook gepaard gaan met gevoelens van verlies en verdriet. Doel is het bieden van een plaats waar ex-ondernemers (m/v) deze gevoelens met elkaar kunnen delen.

Hart Zonder Zaak is een stichting zonder winstoogmerk. Wij zijn een organisatie van ex-ondernemers voor ex-ondernemers. Omdat wij allemaal min of meer hetzelfde hebben meegemaakt, kunnen we beter dan wie dan ook verplaatsen in elkaars situatie, naar elkaar luisteren, begrip tonen en waar nodig advies geven.

Voor de diverse activiteiten wordt een kleine bijdrage van de deelnemers gevraagd, maar vrijwilligerswerk speelt binnen Hart Zonder Zaak de voornaamste rol. Hart Zonder Zaak is onafhankelijk en probeert voor vragen die zijzelf niet kan beantwoorden door te verwijzen naar andere organisaties en daarbij op te treden als intermediair.

Hoewel wij (veel) ruimte willen bieden voor de pijn die je kan voelen na het beŽindigen van je bedrijf, willen wij geen club van zielige mensen zijn. Het is o.k. om je boos en verdrietig te voelen, je hoeft je niet te schamen. Je mag trots zijn op het feit dat je een eigen bedrijf begonnen bent en dat je eigen baas was. Een hoop mensen durven dat niet eens! Wij willen je graag helpen je kracht te herwinnen zodat je weer energie krijgt voor een nieuwe fase in je leven.  

Telefoon
06-20225467
Fax
020-6659725
Postadres
Roomtuintjes 27, 1093 SP, Amsterdam
E-mail
Algemene informatie: hartzonderzaak@xs4all.nl
Webbeheerder: h.prins@xs4all.nl
  

 

KvK Amsterdam 34207984